Hôm nay ăn gì? 🧑‍🍳

Chỉ cần liệt kê các nguyên liệu em có và anh sẽ giúp em chọn món, sau đó chỉ em cách nấu nha.